Vår sedan länge pågående flytt av maskinparken är äntligen färdig och vi har de viktigaste maskinerna igång igen.