Webbplatser som tillhandahålls och administreras av Innovation & Produktion i Norr AB(gemensamt benämnda ”ipnorr.se” i detta dokument) avser webbplatser som finns på ipnorr.se och andra relaterade domäner och underdomäner till dessa.

Denna integritetspolicy beskriver hur ipnorr.se använder och skyddar den information som du ger till oss.

Vi åtar oss att se till att din integritet skyddas.
Och om du ger oss personuppgifter via ipnorr.se kan du vara säker på att de endast kommer att användas enligt denna integritetpolicy.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar ipnorr.se in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos med vår insamling av ej personligt identierbar information är att bättre förstå hur besökarna av webbplatsen ipnorr.se använder webbplatsen.

ipnorr.se samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte WordPress.org denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

All information som samlas in på WordPress.org kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Användning av personuppgifter

Vi använder informationen du tillhandahåller när du registrerar ett konto, deltar i våra evenemang, tar emot nyhetsbrev, använder vissa andra tjänster eller på annat sätt skickar in data via vår webbplats.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt uttryckliga tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt gällande lagstiftning.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på en eller flera av följande villkor för bearbetning:

  • Vårt legitima intresse för att effektivt kunna leverera information och tjänster till dig t.ex för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
  • Ditt uttryckliga samtycke.
  • Gällande lag.

Åtkomst till data

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter ber vid dig följa instruktionerna i slutet av detta avsnitt.

Bevarande av personuppgifter

ipnorr.se kommer inte att radera personuppgifter från loggar och register som behövs för drift, utveckling och arkivering av vår webbplats.

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

  • begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig,
  • begära att vi uppdaterar de personppgifter vi har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga,
  • begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig på våra aktuella system eller begränsa hur vi använder dessa personuppgifter (mer information om borttagning ur arkivsystem finns i avsnittet ”Bevarande av personuppgifter”),
  • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
  • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter eller om du vill få mer få mer information om vilka aktuella rättigheter som är tillämpliga i ditt fall så ber vi dig att kontakta oss genom att följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan komma att innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje-part och inte står utom vår kontroll.

När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att vi inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part.

Denna integritetspolicy gäller enbart för de de webbplatser/subdomäner som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatser, även om du når dessa genom att klicka på en länk på ipnorr.se, bör du kontrollera den aktuella webbplatsens egena integritetspolicy.

Aggregerad statistik

ipnorr.se kan samla in statistik om besökarnas beteende på dess webbplatser.
Till exempel kan ipnorr.se avslöja hur många nedladdningar som skett av en viss version eller berätta vilka tillägg som är populärast, baserat på kontrollerna från api.wordpress.org, en webbtjänst som utnyttjas av WordPress-installationer för att kontrollera om nya versioner av WordPress och tillägg är tillgängliga.
Men ipnorr.se avslöjar inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs i denna policy.

Cookie-filer

Dessutom samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

I vår cookie-policy finns mer information om vilka cookies som används på ipnorr.se

Förändringar i integritetspolicy

Även om de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning förbehåller ipnorr.se sig rätten att uppdatera och förändra sin integritetspolicy vid vilken tidpunkt som helst.

Därför uppmuntrar vi besökare att regelbundet besöka denna sida för att hålla sig informerad om eventuella ändringar och vår aktuella integritetspolicy.

Fortsatt användning av denna webbplaten efter att integritetspolicyn har ändrats innebär att du godkänner sådana ändringar.

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka e-post till webmaster@ipnorr.se om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig.